Wend.

Yrittäjästä ihmisten johtajaksi.

Uusi valmennusohjelma auttaa sinua ottamaan ihmisten johtamisen luontevaksi osaksi yrittäjyyttä.  
Valmennusohjelma toteutetaan yhteistyössä huikean valmennusalan ammattilaisen, 
Terhi Kontulan Polku Coaching kanssa.

Mistä on kyse?

Naisyrittäjä, oletko pysähtynyt pohtimaan tätä?

Menestyvistä yrittäjistä tulee ihmisten johtajia, halusivat he sitä tai eivät.
Yrittäjä on alunperin alkanut tekemään jotain, mihin kokee paloa ja
kiinnostusta. Oikeita asioita tekemällä, uskomalla omaan juttuun sekä ripauksella
hulluutta ja rohkeutta homma on alkanut ottaa tuulta alleen. Ajan myötä ollaan
päädytty tilanteeseen, jossa liiketoiminta on kasvanut niinkin menestyksekkäästi,
että henkilöstön määrä on kasvanut eikä kaikkea tarvitsekaan enää tehdä itse.
Samalla huomataan, että intohimo-tekemisen rinnalle on kehkeytynyt kokonaan
toisenlainen rooli, nimittäin ihmisten johtajana toimiminen
.

Yrittäjille johtamisvastuu tulee useimmiten menestyksen myötä, kaupanpäällisinä.
Siihen ei olla suoranaisesti hakeuduttu ja voikin olla, että toisinaan johtaminen
tuntuu enemmän rasitteelta kuin innostavalta tehtävältä.


 

Tuntuuko tutulta?

Olemme törmänneet tähän ilmiöön kerta toisensa jälkeen valmentajina,
yritysneuvontaa tekevinä ja hr-konsultteina.
Asiasta ei puhuta tarpeeksi eikä yrittäjä
itsekään välttämättä tunnista, mistä mahdollinen johtamistyön tahmeus oikein johtuu.

Paine hyvälle johtamiselle kasvaa koko ajan. Jokainen tapaamamme naisyrittäjä haluaa
luoda työpaikan, josta puhutaan hyvää ja missä työntekijät viihtyvät.

Tiedetään, että johtaminen vaikuttaa olennaisesti työhyvinvointiin, on sillä valtavan suuri
vaikutus myös yrityksen menestymiseen. Työntekijöiden potentiaali, innostus ja
omistautuneisuus ovat aivan eri tasolla työpaikassa, jossa he kokevat tulevansa
johdetuksi hyvin.

Haasteena on, että kiireisessä arjessa ja uudenlaisen vastuun edessä ei tiedetä, mitä pitäisi tehdä tai ei saada haluttua johtamista vietyä käytännöntasolle.

Olemme rakentaneet valmennuskokonaisuuden naisyrittäjille, jotka toimivat johtamistehtävissä. 
Haluamme auttaa yrittäjiä löytämään tavan toimia johtajana, joka tuntuu
luontevalta ja auttaa tuloksen tekemisessä.


 

Suurimmat hyödyt, jotka saat valmennuksesta:

1

Johtamisesta tulee luonteva osa yrittäjyyttä.

2

Saat valmiudet rakentaa työpaikkaa, jossa ihmisten lisäksi kukoistaa liiketoiminta.

3

Opit tuntemaan itseäsi paremmin ja oma työhyvinvointisi paranee.

 

Lisäksi ajankäyttösi tehostuu, johtamistyöstäsi tulee tasalaatuisempaa ja 
saat rohkeutta johtaa!

 

Pienryhmävalmennus, joka on suunniteltu nimenomaan naisyrittäjille, starttaa alkuvuodesta 2024.
Kokonaisuus toteutetaan verkossa eli voit osallistua mistä tahansa. Ryhmävalmennuksien lisäksi saat kolme henkilökohtaista coaching-sessiota ammattivalmentajan kanssa. 
Menemme takuuseen siitä, että pääset omista lähtökohdistasi katsoen eteenpäin! 

Emme toteuta valmennusta massatuotteena, vaan haluamme vaikuttavuutta ja henkilökohtaisuutta.
Pienryhmä tulee olemaan merkittävässä roolissa. Jaetut kokemukset ja yhdessä oppiminen takaavat sen,
etteivät opitut asiat jää vain ylätason sanahelinäksi.

Viisi teemaa johdattavat meidät ihmisläheisen ja valmentavan johtajuuden ytimeen:

Itsetuntemus ja omat vahvuudet.
Rohkeus johtaa.
Valmentava johtaminen arkeen.
Työympäristö, joka luo menestystä.
Työntekijöiden vahvuuksien hyödyntäminen.

 

Me valmentajina autamme vahvuuksien tunnistamisessa, oman näköisen hyvän
johtajuuden määrittelyssä ja ennen kaikkea sen käytäntöön viennissä.

 

Haluaisitko kuulla lisää?

Kerron mielelläni valmennuskokonaisuudesta lisää.
 Varaa ilmainen tutustumisaika kalenteristani itsellesi sopivaan aikaan.

Ensimmäinen ryhmä starttaa alkuvuodesta 2024.   
Ilmoittaudu valmennukseen alla olevalla lomakkeella.

Kokonaisuuteen kuuluu:
Viisi puolen päivän Teams -pienryhmävalmennusta
Kolme ammatticoachin yksilövalmennusta 
Tutkitut ja toimivat valmentavan johtamisen työkalut
Pienryhmän tuki ja sparrausparit
Ammatticoachin online-tuki koko syksyn ajanValmennusohjelman hinta 1590 € (+ alv 24 %)
Ilmoittautuminen.

Ilmoittautumislomake

Valmentajasi.

Omien vahvuuksien
hyödyntäminen johtaa
motivaation kasvamiseen,
itseohjautuvuuteen ja
tulosten paranemiseen, jotka
taas näkyvät alhaisempina
sairauspoissaoloina,
tuottavuuden kasvuna ja
työhyvinvoinnin
lisääntymisenä.
Terhi Kontula,
ratkaisukeskeinen
valmentaja, Polku Coaching


KOKEMUKSIA TERHIN VALMENNUKSISTA:
'Suuri kiitos antoisista valmennuksista, teet loistavaa duunia.'
'Yrittäjänä näen ehdottomasti parhaimpina puolina, että ne asiat, harjoitukset ja oivallukset koskettaa jokaista yksilöinä, jolloin sen merkitys muuttuu ja valmennuksen oppeja halutaan oikeasti omaksua.'
'Valmennus oli vastavuoroista, kannustavaa ja kiinnostunutta. Valmentaja osasi kohdata meidät asiantuntevasti ja ammattitaitoisesti.'
Menestyvä liiketoiminta
tarvitsee johtajuutta,
suunnan näyttämistä,
motivointia ja
innostamista. Ja jotta
edellisiä voi tehdä, täytyy
innostus ja rohkeus johtaa
löytää ensin itsestä.
Tiina Riippi,
ratkaisukeskeinen
valmentaja, Wend Oy


KOKEMUKSIA TIINAN VALMENNUKSISTA:
'Tiina on aidosti kiinnostunut juuri minun tilanteestani ja halu auttaa paistaa läpi'
'Innostun työstäni ja vastuistani uudella tavalla valmennuksen ansiosta'
'Ei pelkkää puhetta vaan selkeitä tekoja suoraan arkeen vietäväksi'
cross