Wend.
Wendin

Blogi

Tarinoita & huomioita työelämästä
Miksi panostukset johtamisen kehittämiseen ei näy arjessa?

Monesti toivotaan, että johtamisen kehittämiseen investoidut eurot ja aika tuottaisivat enemmän näkyviä tuloksia. Kaksi näkökulmaa, joiden toivoisi saavan enemmän huomiota kun kehittämishanketta pohditaan tai suunnitellaan.

Jatka lukemista
Miten johtamistyötä tekevän valmennusprosessi alkaa ja etenee?

Kuusi askelta kuvaa sitä, miten yhteistyö oman valmentajan kanssa saadaan polkaistua käyntiin ja rullaamaan. Sinun ei tarvitse taipua tiettyihin struktuureihin tai aikatauluihin, vaan ne joustavat sinun suuntaasi.

Jatka lukemista
Johtamistyyli ja vahvuudet näkyväksi

Miksi kannattaa puhua ääneen johtamistyylistä, omista vahvuuksista ja niistä asioista, joissa tarvitset muiden tukea? Johtamisen näkyväksi tekemisen viisi suurinta hyötyä.

Jatka lukemista
Yrittäjästä ihmisten johtaja

Yrittäjistä tulee ihmisten johtajia menestyksen myötä ja tiimin koon kasvaessa. Silloin huomataan, että intohimo-tekemisen rinnalle alkaa kehkeytyä kokonaan toisenlainen rooli, eikä se välttämättä ole se innostavin.

Jatka lukemista
Kurkistus johtamistyöläisten valmennuksiin

Millaisia aiheita nousee esiin ja minkälaisia oivalluksia tehdään esihenkilöiden ja johtajien valmennuksissa?

Jatka lukemista
Coach; johtamistyöläisen tuki ja kumppani.

Syypäät huonoon tai välttävään johtamiseen halutaan löytää johtamistyötä tekevistä, kun usein syynä on tuen puuttuminen ja tarvittavien resurssien vähyys laadukkaalle johtamiselle.

Jatka lukemista
Mistä syntyy hyvä tiimi ja sujuva yhteistyö?

Hyvä tiimityö on kuin yleisnimi, jota käytetään kun halutaan viitata toimintaan, joka tuottaa tulosta ja jossa viihdytään. On tärkeää luoda tiimin sisäisen näkemys siitä, mistä hyvä tiimityö rakentuu ja mitä tekemällä se vahvistuu.

Jatka lukemista
Jäätkö yksin johtamisen kehittämisen kanssa?

Liian monet esihenkilöt ja johtajat jäävät yksin johtamisen kehittämisen kanssa. Tuen ja kumppanin puuttuminen hidastaa muutosta merkittävästi.

Jatka lukemista
Työpaikkojen ovet käyvät aikaisempaa vilkkaammin

Työmarkkinat ovat monella alalla kääntyneet työntekijöiden markkinoiksi. Työnantajien on pakko tarkastella omaa toimintaansa ja vetovoimaisuuttaan kriittisin silmin.

Jatka lukemista
Huomaa hyvä - ja sano se ääneen

Positiivinen palaute toimii avaimena hurjaan määrään uinuvaa potentiaalia. Ja silti tätä hyödynnetään rikollisen vähän työelämässä, koska on asiallisiakin asioita hoidettavana. 

Jatka lukemista
Epävarmuus osaamisesta nakertaa potentiaalia

Epävarmuus omasta osaamisesta nostaa päätään, jos työpanokselle ei saa vastakaikua. Huolehdi näiden viiden keinon avulla, että teidän työpaikalla epävarmuus ei saa ilmatilaa ja nakerra potentiaalianne.

Jatka lukemista
Johtajan muutos ratkaisijasta osallistajaksi

Johtaminen tarkoittaa tänä päivänä eri asioita kuin mitä se tarkoitti vuosikymmen tai kaksi sitten. Muutoksen sisäistäminen johtavassa asemassa toimivalle voi olla hankala ja kivuliaskin, kun oma rooli täytyy nähdä kokonaan uudella tavalla.

Jatka lukemista
Kiire pilaa kaiken

Mistä kiire johtuu ja miten varmistan, että se ei pilaa potentiaaliamme? Jos olet päättävässä asemassa ja käytävillä vieläkin keulitaan armottomalla kiireellä, on korkea aika puuttua siihen.

Jatka lukemista
Mitä jos riittävän hyvä olisi tarpeeksi?

Kun lähdemme tavoittelemaan virheettömiä suorituksia surkastutamme kykyämme luoda uutta, tuntea onnistumista ja oppia. Riittävän hyvä antaa tilaa hengittää ja jättää tulevaisuuteen mahdollisuuden kasvaa.

Jatka lukemista
Positiivinen psykologia ja työelämä

Onko positiivinen psykologia hömppää? Mistä tieteenala on kiinnostunut ja miten sitä voisi soveltaa työelämään?

Jatka lukemista
Miten kohti avointa vuorovaikutusta?

Mitä esihenkilönä tai päättäjänä voin tehdä kehittääkseni vuorovaikutusta tiimissä? Mikä hyöty olisi ulkopuolisesta tuesta?

Jatka lukemista
Coach ja toimialan tunteminen

Onko olennaista, että valmentaja tuntee yrityksen toimialan? Mitä hyötyä olisi siitä, että valmentajalla ei ole ennakkokäsityksiä?

Jatka lukemista
Mitä tekemällä tulet taitavaksi johtajaksi?

Minkälaisilla rutiineilla voit kehittää johtajuuttasi? Viisi tekemisen tapaa, jotka auttavat sinua kulkemaan kohti oman näköistä johtajuutta.

Jatka lukemista
Työelämä ja urheilu - valmennuksen kaksi eri muotoa

Miten yritysvalmennus ja urheiluvalmennus eroavat toisistaan ja mitä yhteneväisyyksiä niiden väliltä löytyy? Mitä työelämä voisi oppia urheilun maailmasta?

Jatka lukemista
Ratkaisukeskeinen valmennus tukena työssä jaksamisessa

Millaisin keinoin valmennus tukee työssä jaksamista ja ennaltaehkäisee työuupumusta? Mitkä asiat usein jäävät kiireen jalkoihin eikä niiden pohtimiselle ole sopivaa kanavaa?

Jatka lukemista

Kuvitus: Bianca Jelezniac (IG: palette_box)

cross