Wend.

Mistä syntyy hyvä tiimi ja sujuva yhteistyö?

5.8.2022

Jokaisella työpaikalla puhutaan hyvästä tiimi- tai yhteistyöstä. Hyvä tiimityö on kuin yleisnimi, jota käytetään kun halutaan viitata toimintaan, joka tuottaa tulosta ja jossa viihdytään. Helposti ajatellaan, että sen taakse kätkeytyvä monisyinen kokonaisuus on kaikille selkeä ja jokainen tiimin jäsen pitää samoja asioita tärkeänä. Näin se ei kuitenkaan ole ja todellisuudessa tiimityön määritelmä tiimiläisten mielissä voi olla jo hyvin kirjava, hyvästä tiimistyöstä puhumattakaan. On tärkeää luoda tiimin sisäisen näkemys siitä, mistä hyvä tiimityö rakentuu ja mitä tekemällä se vahvistuu.

Monissa tiimeissä tai työyhteisössä ei olla puhuttu ollenkaan tai tarpeeksi siitä, mitä itse asiassa hyvä tiimityö tarkoittaa juuri meille. Usein nämä tärkeät keskustelut jäävät ‘oikeiden töiden’ alle ja fokus on jälkipuinnissa. Asian ääreen pysähdytään vasta sitten, kun homma ei luista ja silloinkin keskitytään tilkitsemään ainoastaan vuotava kohta sen sijaan, että keskityttäisiin vahvistamaan kokonaisuutta.

Hyvä yhteistyö ei rakennu selkeiden ohjeistuksien, työjärjestyksen tai muiden prosessien varaan vaan on valtavan paljon muutakin. Tiimityöhön nivoutuu yhteinen missio, tavoitteet, arvot, vastuut ja tietysti yrityksen kulttuuri. Jokaisen yksilön työtehtävä, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja taipumukset tuovat oman lisämausteensa soppaan. Käytännön tasolle mennään työtavoissa, jotka määrittävät sen, miten asiat tulevat, tai eivät tule, hoidetuksi. 

 

Jaettu käsitys tiimityöstä ja vahvuuksista

Usein paljon edellisestä jää tiimin jäsenten omien tulkintojen varaan. Riskinä on, että näkemykset eroavat merkittävästi toisistaan eikä yhteistä säveltä löydy tai se soi epävireessä. On totta, että hyvä tiimityö voi syntyä vahingossa. Fakta on myös, että sen ylläpitäminen ja vahvistaminen on aina tietoisen tekemisen tulosta.

On vaikeaa ylläpitää tai vahvistaa asiaa, joka on epämääräinen tai siitä ei ole tietoinen. Tiimityön kohdalla ei riitä, että osa porukasta on tietoisia vaan tiimin kesken on luotava yhteinen ymmärrys työskentelyn sujuvuuden ja viihtymisen kannalta olennaisista asioista. On myös hyvä ottaa huomioon, että yhteistyö muuttuu, joustaa ja kehittyy jatkuvasti, jolloin myös keskustelua siitä on ylläpidettävä säännöllisesti. Kerran vuodessa tuskin riittää. Paras tapa on ujuttaa rutiineihin keskustelun avauksia, joilla pidetään huoli siitä, että yhteistyöstä ja tiimin tarpeista puhutaan säännöllisesti. Tällöin myös varmistetaan, ettei keskusteluyhteys kalkkeudu vaan pysyy avoimena ja esille voidaan tuoda haastaviakin asioita.

Hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus vaatii panostusta, aikaa, harjoittelua ja ennen kaikkea keskustelua. Tässä muutamia vinkkejä keskustelun avauksiin ja paremman yhteisen ymmärryksen alulle saattamiseksi. Näiden kysymysten avulla pääsette tärkeiden asioiden äärelle ja tiedätte paremmin, mistä teidän hyvä yhteistyö syntyy ja mitä tekemällä se vahvistuu entisestään.

Joskus aloittaminen on vaikeaa ja uudenlaisen keskustelun avaaminen tuntuu vieraalta. Tämä ei ole kuitenkaan syy jättää sitä tekemättä. Tehokas tapa  aloittaa on pyytää avuksi ulkopuolinen valmentaja, joka pystyy lähestymään asiaa luontevasti. Tiimin ulkopuolelta tuleva voi esittää kysymyksiä, jotka voivat tuntua itsestä kömpelöiltä tai jopa itsestäänselvyyksiltä. Kuitenkin usein juuri nämä ovat niitä, jotka tarjoavat eniten hyödyllistä tietoa tiimille. Valmentaja pitää myös huolen siitä, että jokainen jäsen tulee kuulluksi ja keskustelu etenee tasa-arvoisesti. 

Mikäli teidän tiimi tarvitsee apua hyvän yhteistyön määrittelyssä tai sen vahvistamisessa, olen mielelläni avuksi. Ota yhteyttä.

cross