Wend.

Palvelut

Johtamisen ja tiimityön kehittäminen ratkaisukeskeisellä otteella.  

Mitä valmennus sisältää?

Valmennus muotoutuu aina valmennettavan yksilön tai ryhmän tarpeiden mukaan. 

Kaikkia prosesseja yhdistää: Mitä, Miksi ja Miten? Tahtotilan kirkastaminen ja ymmärtäminen sekä sopivalta tuntuvien askeleiden ottaminen kohti tavoitteita. Tehtäväni on aktivoida uudenlaista ajattelua ja auttaa muuttamaan ajatukset käytännön tekemiseksi.  Valmennukset ovat aina luottamuksellisia ja valmentajaa sitoo täysi vaitiolovelvollisuus.

Valmennus sisältää aina:
1

Alkukartoituksen ja prosessin suunnittelun. Määritellään, mitä prosessilla halutaan saada aikaiseksi. Usein jo tässä vaiheessa näkymä alkaa kirkastua.

2

Räätälöidyt valmennuskerrat. Haluttuun muutokseen nähden sopiva määrä tapaamisia. Ryhmävalmennukset suunnitellaan tapauskohtaisesti.

3

Henkilökohtaiset teemaan sopivat tehtävät ja valmentajan tuki. Olen tukena prosessin aikana: Jos fokus katoaa, huolehdin että saamme siitä taas kiinni!

4

Tuloksien arviointi ja palaute. Prosessin kannalta sopivan ajanjakson jälkeen arvioidaan valmennuksen vaikuttavuus ja mitä tapahtuu seuraavaksi.

Valitse sopiva valmennus

Leader Coaching
Yksilövalmennus
Tiimivalmennus
Tiimi-workshop

Leader Coaching

Suosituin palvelu! Johtajille ja esihenkilöille, jotka haluavat kehittää johtamistyyliään ja löytää luontaiselta tuntuvat tavat toimia suunnan näyttäjänä. 

Johtajan työ on yksinäistä. Omia ajatuksia, vahvuuksia ja tavoitteita on hyvä kirkastaa ulkopuolisen ja neutraalin tahon kanssa luottamuksellisesti. 

Millainen johtaja haluan olla? Mitä tekemällä tuon tätä esille? Miten hoidan ammattimaisesti vaikeat johtamistilanteet? Miten rakennan suhteen jokaiseen tiimiläiseen? Mistä haluan tulla muistetuksi? 

Johtamista kehitetään joko valmennettavan itse määrittämään suuntaan TAI yrityksen johtamisen periaatteiden mukaisesti. Olennaista molemmissa tapauksissa on saada tahtotila ajatuksen tasolta käytännön tekemiseen.

695 € (+ alv 24 %) 3 x 75 min
Ota yhteyttä ja varaa

Yksilövalmennus

Työntekijöille, jotka haluavat kirkastaa tavoitteitaan, vahvistaa työn merkityksellisyyden tunnetta ja kehittää omaa potentiaaliaan. Valmennuksella lisätään työssä viihtymistä, ennaltaehkäistään työuupumusta ja saadaan henkilön potentiaali esille työssä.

Voimme myös pureutua valmennuksessa yrityksen kannalta tärkeisiin teemoihin, jotka sovitaan prosessin suunnitteluvaiheessa.

595 € (+ alv 24 %) 3 x 75 min
Ota yhteyttä ja varaa

Ryhmä- tai tiimivalmennus

Ryhmille ja tiimeille, jotka haluavat löytää yhteisen sävelen, kehittää vuorovaikutustaitojaan, kirkastaa tavoitetilaa, vahvistaa merkityksellisyyden tunnetta ja lisätä yhteistä ymmärrystä työnteon kannalta olennaisista asioista.

Tavoitteena on löytää yhteinen suunta, jota kohti kulkea. Sivutuotteena työssä viihtyminen paranee ja yhteistyö kehittyy harppauksin. Valmennus sopii erityisen hyvin muutostilanteisiin.

Hinta räätälöidään aina tilanteen ja ryhmän koon mukaan.
Pyydä tarjous

Workshopit tiimeille, ryhmille tai esihenkilöille

Näissä sessioissa tarkastellaan työtä, tavoitteita, tiimiä ja vastuita ratkaisukeskeisten ja/tai valmentavan johtamisen linssien läpi. Haastan teitä ajattelemaan asioita uusista näkökulmista ja autan löytämään uusia tapoja tehdä palkitsevaa yhteistyötä. 

Muutamia esimerkkejä teemoista: Ratkaisukeskeisyys työyhteisössä, Vuorovaikutus ja avoin keskustelukulttuuri, Osallistaminen, Ratkaisukeskeinen palautteenanto, Haastavat johtamistilanteet ja Ajanhallinta & Aikaansaaminen.

Työpajat suunnitellaan aina asiakkaan tarpeen mukaisesti. Tehokas tapa varmistaa uusien oppien siirtymistä käytäntöön, on jatkaa prosessia henkilökohtaisin valmennuksin.

1190 € (+ alv 24 %) 3 tuntia
Ota yhteyttä ja varaa
Usein kysyttyä
Miten pitkään valmennusprosessi kestää?

Prosessi suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Usein valmennusprosessi kestää 3-5 tapaamista. Joskus prosessin kannalta on parempi, että tapaamiset ovat tiuhemmin, esimerkiksi kahden viikon välein. Toisaalta voi olla, että tapaamme 1-2 kuukauden välein. Tämä pohditaan aina prosessin suunnittelun aikana. Tavallisesti tapaamiset rytmittyvät 3-4 viikon sykleihin.

Voiko valmennus olla jatkuva prosessi?

Ilman muuta! Erityisesti Leader Coachingissa on lyhyempien prosessien lisäksi tavallista, että tapaamisia on säännöllisesti esimerkiksi 1-2 kuukauden välein, jolloin johtajalla on jatkuva kanava oman työn reflektointiin. Mikä ikinä sinua parhaiten palvelee, niin toimimme.

Miten paljon valmennus tulee maksamaan?

Palveluiden yhteydessä olen antanut esimerkkihinnat Leader Coachingille sekä yksilövalmennukselle kolmen kerran prosessille. Nämä toivottavasti toimivat asiakkaalle ohjenuorana yksilövalmennusten hinnoittelussa. Mikäli toivot jatkuvia tapaamisia tai ryhmävalmennuksia, ole yhteydessä, kuvaile tarpeitasi ja teen tarjouksen.

Mitä ratkaisukeskeinen valmennus EI ole?

On hyvä olla tietoinen siitä, että valmennuksessa en anna valmiita vastauksia tai ratkaisuja. En neuvo, kuinka minun mielestäni tilanteessa olisi toimittava, koska se ei ole olennaista. Valmennuksen tarkoitus ei ole etsiä syyllisiä tai märehtiä menneessä. On myös hyvä tietää, että valmennus ei ole terapiaa tai psykologin palveluja.

Haluaisin tarjota työntekijälleni valmennusta, mutta hän kieltäytyy siitä tai ei koe sitä tarpeelliseksi. Mitä teen?

Onnistunut valmennusprosessi lähtee aina siitä, että valmennettava on sitoutunut prosessiin. Tämän kaltaisissa tilanteissa etenisimme valmennettavan ehdoilla ja keskustelin joko kahden kesken tai toimeksiantajan läsnäollessa hänen kanssaan siitä, mitä valmennuksessa olisi tapahduttava, jotta työntekijä kokisi prosessin hyödylliseksi. Luonnollisesti keskustelu etenisi siitä viitekehyksestä, jonka ympärillä toimeksiantaja toivoo valmennuksen tapahtuvan.

Mitä eroa on ryhmällä ja tiimillä?

Tiimi on porukka, joka tekee arjessa töitä yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ryhmä on joukko henkilöitä, joilla on esimerkiksi isommassa organisaatiossa sama työnimike (esihenkilöt), yrityksen johtoryhmä tai ammatillisesti kirjava joukko, jolla on sama päämäärä.

Kuinka monta ihmistä voi osallistua ryhmä- tai tiimivalmennukseen?

Parhaiten tiimi- ja ryhmävalmennus onnistuu, kun henkilöitä on alle 15. Jotta moniäänisyys taataan ja jokainen kokee saavansa äänensä kuuluviin, ryhmäkoon olisi hyvä asettua alle 30 henkeen. Ilman muuta sitäkin suuremmille ryhmille voidaan valmennusta järjestää, mutta dynamiikka muuttuu kun emme koe niin vahvaa ryhmäytymistä ja ideoiden jakamista muiden kanssa. Jos ryhmäkoko mietityttää, voit olla yhteydessä ja pohditaan vaihtoehtoja yhdessä.

Häviävätkö ongelmani samantien kun varaan valmennuksen?

Eivät. Mutta lupaan, että ratkaisut alkavat näyttäytyä mahdollisina usein jo siinä vaiheessa, kun prosessia suunnitellaan. Se, että näemme horisonttiin, on tärkeä ja ensimmäinen askel kohti haluttua tulevaisuutta. Kun valmennettava sitoutuu prosessiin ja toimeksiantaja on motivoitunut ottamaan muutosta vastaan, on valmennuksesta aina hyötyä.

Onko jotain, mihin et löytänyt vastausta? Toivon, että lähettäisit minulle kysymyksen, johon pääsen vastaamaan.

Varaa ilmainen sparraus

Varaa henkilökohtainen 30 min sparraus kanssani. Kuvaile tilannettasi ja mihin suuntaan haluaisit mennä. Kerron, miten valmentajana voisin sinua auttaa. Lupaan, että jo tällä lyhyellä tapaamisella saat näkymää eteenpäin.

Sparraus on täysin luottamuksellinen ja maksuton, eikä sido sinua mihinkään.

Lue lisää
crosschevron-down