Wend.

Palvelut

Johtamisen ja tiimityön kehittämistä ihmisläheisellä ja ratkaisukeskeisellä otteella.  

Mitä valmennus sisältää?

Valmennus muotoutuu aina valmennettavan yrityksen tai yksilön tarpeiden mukaan. 

Kaikkia prosesseja yhdistää kuitenkin: Mitä, Miksi ja Miten? Nykytilan kartoittaminen, tahtotilan kirkastaminen ja ymmärtäminen sekä sopivalta tuntuvat askeleet kohti tavoitetilaa. Yritystasolla johtamisperiaatteiden kirkastaminen kuuluu usein prosessiin.

Aktivoidaan uudenlaista ajattelua ja muutetaan ajatukset käytännön tekemiseksi. 

Valmennus sisältää aina:
1

Lähtötilan ymmärtäminen. Alkukartoitus ja prosessin suunnittelu. Määritellään, mitä valmennusprosessilla halutaan saada aikaiseksi. Usein jo tässä vaiheessa näkymä alkaa kirkastua.

2

Räätälöity valmennusprosessi. Haluttuun muutokseen nähden sopiva määrä treeniä. Ryhmäsessioiden lisäksi tuetaan jokaista prosessiin osallistuvaa henkilökohtaisella tasolla.

3

Henkilökohtaiset teemaan sopivat tehtävät ja jatkuva tuki. Valmentaja on tukena koko prosessin aikana: Jos fokus katoaa, valmentaja huolehtii että punainen lanka löytyy!

4

Tuloksien arviointi ja palaute. Prosessin kannalta sopivan ajanjakson jälkeen arvioidaan valmennuksen vaikuttavuus ja mitä tapahtuu seuraavaksi.



Valitse sopiva valmennus

Yritysvalmennus
Leader Coaching
Tiimivalmennus
Workshopit

Yritysvalmennus

Vaikuttava valmennusohjelma pk-yrityksille, esihenkilöitä noin 5-20. Wendin valmennus on kaikkea muuta kuin koulutus, jonka jälkeen periaatteessa tiedetään, mitä pitäisi tehdä, mutta opittuja asioita ei saada viedyksi käytäntöön.

Mitä sitten?

Tunnistetaan yrityksen strategian ja halutun tulevaisuuden kannalta tärkeimmät periaatteet johtamiskulttuurin kulmakiviksi. Ymmärretään nykytilanne ja kirkastetaan tavoitteet. Osallistetaan esihenkilöt jo suunnitteluun. Tässä kokonaisuudessa ylin johto ei pääse helpolla, vaan valmentaja haastaa ja varmistaa, että esihenkilöillä on riittävät resurssit toteuttaa haluttua johtamistoimintaa.

Jos mikään ei muutu, mikään ei muutu.

Ryhmätoteutuksien lisäksi jokainen valmennukseen osallistuva esihenkilö saa henkilökohtaista tukea. Varmistetaan, että kaikki löytävät keinot lähteä toteuttamaan muutosta arjessa.

Kiinnostaako? Valmentaja painottaa, että tämä kokonaisuus sopii niille yrityksille, jotka ovat oikeasti valmiita muuttamaan toimintaansa ja kehittymään. Jos vieläkin nyökyttelet, jutellaan ehdottomasti lisää!

Pyydä tarjous.
Ota yhteyttä ja varaa

Leader Coaching

Suosituin palvelu! Johtajille ja esihenkilöille, jotka haluavat kehittää johtamistyyliään ja löytää luontaiselta tuntuvat tavat toimia suunnan näyttäjinä. 

Johtajan työ on yksinäistä. Omia ajatuksia, vahvuuksia ja tavoitteita on hyvä kirkastaa ulkopuolisen ja neutraalin tahon kanssa luottamuksellisesti. 

Säännöllinen reflektointi, itsetuntemuksen kehittäminen ja sanoista teoiksi.

Millainen johtaja haluan olla? Mitä tekemällä tuon tätä esille? Miten hoidan ammattimaisesti vaikeat johtamistilanteet? Miten rakennan suhteen jokaiseen tiimiläiseen? Mistä haluan tulla muistetuksi? 

Johtamista kehitetään joko valmennettavan itse määrittämään suuntaan TAI yrityksen johtamisen periaatteiden mukaisesti. Tavoite on kasvattaa itsetuntemusta ja ymmärtää johtamisen vastuuta. Lisäksi valmentaja ohjaa aktiivisesti käytännöntason tekemiseen: mitä tekemällä toimin arjessa periaatteiden mukaisesti?

695 € (+ alv 24 %) 3 x 75 min
Ota yhteyttä ja varaa

Ryhmä- tai tiimivalmennus

Ryhmille ja tiimeille, jotka haluavat löytää yhteisen sävelen, kehittää vuorovaikutustaitojaan, kirkastaa tavoitetilaa, vahvistaa merkityksellisyyden tunnetta ja lisätä yhteistä ymmärrystä työnteon kannalta olennaisista asioista.

Erilaisten fasilitointikeinojen avulla varmistetaan, että kaikkien äänet tulee kuulluksi. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa varmistaa sen, että katse pysyy tulevaisuudessa menneestä oppien, ei siellä märehtien.

Tavoitteena on löytää yhteinen suunta, jota kohti kulkea. Sivutuotteena työssä viihtyminen paranee ja yhteistyö kehittyy harppauksin. Valmennus sopii erityisen hyvin muutostilanteisiin.

Hinta räätälöidään aina tilanteen ja ryhmän koon mukaan.
Pyydä tarjous

Workshopit tiimeille, ryhmille tai esihenkilöille

Tarvitsetteko puhujaa tai työpajan vetäjää yrityksen tilaisuuteen?

Wend on mielellään apuna, kun haluatte tarkastella työtä, tavoitteita, tiimiä ja vastuita ratkaisukeskeisesti ja/tai ihmisläheisen johtamisen näkökulmasta. 

Muutamia esimerkkejä teemoista:

Ratkaisukeskeisyys työyhteisössä, Ratkaisukeskeiset työkalut työssä jaksamisen tueksi, Avoimuus on työyhteisön taito, Osallistamalla heittäytymistä ja Ratkaisukeskeinen palautteenanto.

Työpajat suunnitellaan aina asiakkaan tarpeen mukaisesti. 

1190 € (+ alv 24 %) 3 tuntia
Ota yhteyttä ja varaa

Kokemuksia

Näin valmennettavat ovat kuvailleet
hyötyjä ja Tiinan työskentelytyyliä.
 • "Olen innostunut esihenkilövastuusta eri tavalla ja saanut varmuutta työskentelyyn. On mahtavaa, että voin kerran kuukaudessa pysähtyä ajattelemaan ja tekemään taas suunnitelmaa tulevalle jaksolle tiimin johtamisen näkökulmasta.

  Tiina on taitava kuuntelija ja hänen seurassaan tuntuu, että ei tarvitse esittää mitään. On ihan ok sanoa, etten tiedä tai että joku juttu aiheuttaa epävarmuutta. Lisäksi Tiina ohjaa taitavasti aktiivisen tekemisen suuntaan sen sijaan, että jäätäisiin vaan märehtimään.

  Suosittelisin valmennusta oikeastaan kaikille, jotka on esihenkilöitä tai jossain johtamisvastuussa. Tiinaa valmentajana taas suosittelisin sellaisille, jotka uskovat inhimilliseen johtamiseen."
  Aluepäällikkö
  Terveyspalveluala
 • "The coaching sessions helped me reflect on my values, strengths and aspirations and how these fit into my current work life / space. I gained a clear understanding of where I stand, what needs are being satisfied through my work and what is missing. As a result, I can begin to plan for growth in the new year.

  Tiina is supportive, open, non directive. She has done a great job at creating space for me to think during the session and guided me gently when i felt stuck. I also appreciated the odd piece of advice that she shared :)

  I'd recommend it to someone who is struggling with managing workload, who is planning a career change, who just went through a career change and perhaps needs a sparring partner."
  Program Manager
  Berlin
 • "Olen saanut vahvistusta löytää oma tapani johtaa ja tukea haastavissa esihenkilötilanteissa toimimiseen.

  Olen kyllä tykännyt ja arvostan paljon nopeaa kykyä reagoida uusiin esille tuotaviin asioihin ja antaa niihin uusia näkökulmia ja ihan oikeita pointteja johtamisen näkökulmasta.

  Erityisesti pienemmät organisaatiot, missä ei ole isojen yritysten kaltaisia HR tmv. tukiorganisaatioita takana. Sekä muille, ketkä haluavat kehittää omaa johtamistyyliään/esihenkilötyötään omannäköisekseen (unohtamatta tietenkään yrityksen toimintatapoja ja arvoja)."
  Nainen 41 v.
  Johtotehtävissä
 • "Valmennus on auttanut minua erityisesti erilaisten muutosten keskellä. Sain tukea esihenkilönä toimimiseen ja miten johtaa uutta tiimiä. Silloin kun ei isompia akuutteja haasteita ollut, niin tapaamisissa sai silti jäsenneltyä aina omia ajatuksia ja pohdiskelua omaa kehitystä ja tulevaa. Tiina auttoi sanoittamaan välillä myös itsestäänselviä asioita ja pakotti pysähtymään niiden äärelle. Tämä auttoi saamaan asioita tehokkaammin eteenpäin ja toi vahvistusta omalle osaamiselle.

  Tiinan ote on hyvin valmentava. Hän kysyy hyviä kysymyksiä, jotta minä valmennettavana itse oivallan asiat. Jos en, niin hän tuuppaa hienovaraisesti oikeaan suuntaan. Keskustelut eivät jää vaan pohdiskeluksi, vaan usein saan mukaani myös selkeitä action pointteja, joita voin toteuttaa usein jopa samana päivänä. Tiina on lisäksi aina iloinen ja keskittyy minuun ja asioihini 100%.

  Valmennusprosessin saa ehkä helpommin alkuun jos on jokin muutostilanne menossa tai tulossa. Mutta varmasti kuka tahansa hyötyy valmennuksesta kun vain luottaa prosessiin."
  Petra
  Senior Manager, SaaS-markkinointi / IT-ala
 • "Olen saanut itsevarmuutta toimia esihenkilönä. Aikaisempaa kokemusta ei juuri ole. Ja kun olemme käyneet läpi vahvuuksiani ja niitä juttuja, joissa en ole parhaimmillani, on jotenkin helpompi olla. Ymmärrän itseäni paremmin. En aikaisemmin nähnyt johtamista tai esihenkilötyötä mitenkään erityisen kivana tehtävänä tai ainakaan se ei tuntunut innostavalta. Nyt olen saanut uusia hyviä näkökulmia vastuuseeni ja se on enemmän mukavuusalueella. Olen saanut paljon ihan käytännön vinkkejä, miten kannattaisi toimia.

  Tiina ei tuomitse tai arvostele. Aluksi epäröin kertoa kaikkia mielipiteitä ja ajatuksia, koska ajattelin etten osaa vastata ‘oikein’. Nyt kun olemme tavanneet pidempään, tiedän ettei se ole pointti. Aina kun meillä on ollut tapaaminen, olen vähän enemmän innostunut työstäni. Jotenkin Tiina sen saa aina aikaan!

  Suosittelisin valmennysra varsinkin sellaisille henkilöille, jotka haluaisi motivoitua enemmän esihenkilönä olemisesta. Ja sitten niille, jotka haluaa kehittyä ja oppia uutta."
  Yrittäjä
  9 hengen tiimi johdettavana
Usein kysyttyä
Miten pitkään valmennusprosessi kestää?

Prosessi suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Usein valmennusprosessi kestää 3-5 tapaamista. Joskus prosessin kannalta on parempi, että tapaamiset ovat tiuhemmin, esimerkiksi kahden viikon välein. Toisaalta voi olla, että tapaamme 1-2 kuukauden välein. Tämä pohditaan aina prosessin suunnittelun aikana. Tavallisesti tapaamiset rytmittyvät 3-4 viikon sykleihin.

Voiko valmennus olla jatkuva prosessi?

Ilman muuta! Erityisesti Leader Coachingissa on lyhyempien prosessien lisäksi tavallista, että tapaamisia on säännöllisesti esimerkiksi 1-2 kuukauden välein, jolloin johtajalla on jatkuva kanava oman työn reflektointiin. Mikä ikinä sinua parhaiten palvelee, niin toimimme.

Miten paljon valmennus tulee maksamaan?

Palveluiden yhteydessä olen antanut esimerkkihinnat Leader Coachingille sekä yksilövalmennukselle kolmen kerran prosessille. Nämä toivottavasti toimivat asiakkaalle ohjenuorana yksilövalmennusten hinnoittelussa. Mikäli toivot jatkuvia tapaamisia tai ryhmävalmennuksia, ole yhteydessä, kuvaile tarpeitasi ja teen tarjouksen.

Mitä ratkaisukeskeinen valmennus EI ole?

On hyvä olla tietoinen siitä, että valmennuksessa en anna valmiita vastauksia tai ratkaisuja. En neuvo, kuinka minun mielestäni tilanteessa olisi toimittava, koska se ei ole olennaista. Valmennuksen tarkoitus ei ole etsiä syyllisiä tai märehtiä menneessä. On myös hyvä tietää, että valmennus ei ole terapiaa tai psykologin palveluja.

Haluaisin tarjota työntekijälleni valmennusta, mutta hän kieltäytyy siitä tai ei koe sitä tarpeelliseksi. Mitä teen?

Onnistunut valmennusprosessi lähtee aina siitä, että valmennettava on sitoutunut prosessiin. Tämän kaltaisissa tilanteissa etenisimme valmennettavan ehdoilla ja keskustelin joko kahden kesken tai toimeksiantajan läsnäollessa hänen kanssaan siitä, mitä valmennuksessa olisi tapahduttava, jotta työntekijä kokisi prosessin hyödylliseksi. Luonnollisesti keskustelu etenisi siitä viitekehyksestä, jonka ympärillä toimeksiantaja toivoo valmennuksen tapahtuvan.

Mitä eroa on ryhmällä ja tiimillä?

Tiimi on porukka, joka tekee arjessa töitä yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ryhmä on joukko henkilöitä, joilla on esimerkiksi isommassa organisaatiossa sama työnimike (esihenkilöt), yrityksen johtoryhmä tai ammatillisesti kirjava joukko, jolla on sama päämäärä.

Kuinka monta ihmistä voi osallistua ryhmä- tai tiimivalmennukseen?

Parhaiten tiimi- ja ryhmävalmennus onnistuu, kun henkilöitä on alle 15. Jotta moniäänisyys taataan ja jokainen kokee saavansa äänensä kuuluviin, ryhmäkoon olisi hyvä asettua alle 30 henkeen. Ilman muuta sitäkin suuremmille ryhmille voidaan valmennusta järjestää, mutta dynamiikka muuttuu kun emme koe niin vahvaa ryhmäytymistä ja ideoiden jakamista muiden kanssa. Jos ryhmäkoko mietityttää, voit olla yhteydessä ja pohditaan vaihtoehtoja yhdessä.

Häviävätkö ongelmani samantien kun varaan valmennuksen?

Eivät. Mutta lupaan, että ratkaisut alkavat näyttäytyä mahdollisina usein jo siinä vaiheessa, kun prosessia suunnitellaan. Se, että näemme horisonttiin, on tärkeä ja ensimmäinen askel kohti haluttua tulevaisuutta. Kun valmennettava sitoutuu prosessiin ja toimeksiantaja on motivoitunut ottamaan muutosta vastaan, on valmennuksesta aina hyötyä.

Onko jotain, mihin et löytänyt vastausta? Toivon, että lähettäisit minulle kysymyksen, johon pääsen vastaamaan.

Varaa ilmainen sparraus

Varaa ilmainen 30 minuutin sparraus valmentajan kanssa. Olipa kyseessä sitten yritystason kehittämis-ajatus tai henkilökohtaisen valmentajan etsiminen johtamistyösi tueksi, jutellaan lisää. Kerron, miten voisin olla apuna.

Sparraus on täysin luottamuksellinen eikä sido sinua mihinkään.

Lue lisää
crosschevron-down