Wend.

Yrittäjästä ihmisten johtaja

5.5.2023

Ihmisten johtamisrooliin kuljetaan montaa eri polkua. Osa hakeutuu tehtävää kohti tietoisesti ja toisten kohdalla voi puhua enemmänkin ajautumisesta. Nykyään ymmärretään, että hyvä johtajuus vaatii oikeita henkilövalintoja. Johtaviin rooleihin hakeutuvilta henkilöiltä odotetaan motivaatiota nimenomaan ihmisten kanssa toimimiseen ja johdettavien onnistumisten mahdollistamiseen. 

Mitä jos ihmisten johtaminen ei ole ollenkaan valinta-kysymys? Yrittäjille ihmisten johtamisvastuu tulee menestyksen myötä kaupanpäällisinä eikä siitä vastuusta voi oikein kieltäytyä, vaikka se ei sinällään motivoisi. 

 

Johtamisvastuu kaupanpäällisinä

Yrittäjät ovat käytännössä aina siinä tilanteessa, että alunperin on ryhdytty tekemään jotain, mihin koetaan intohimoa, kiinnostusta ja paloa. Menestyksen myötä ja tiimin koon kasvaessa huomataan, että intohimo-tekemisen rinnalle alkaa kehkeytyä kokonaan toisenlainen rooli, nimittäin ihmisten johtajana toimiminen. Johtaminen, innostaminen ja suunnannäyttäminen ei välttämättä tule ihan luonnostaan. Puhumattakaan hankalampien tilanteiden hoitamisesta eli puuttumisesta, tarkoitustaan palvelevasta vuorovaikuttamisesta ja työntekijöiden vahvuuksien tunnistamisesta. 

Yrityksen elinkaaressa voi mennä vuosia ennen kuin johtamisvastuun voi siirtää johtoryhmälle ja esihenkilötiimille. Yrittäjä toimii alkuvuosina, ja usein vielä senkin jälkeen, kasvoina yrityskulttuurille ja johtamiselle. Vastuu on valtavan suuri. Tästä syystä oman johtamisen ääreen täytyisi jokaisen yrittäjän pysähtyä, vaikka se ei olisikaan se innostavin tehtävä.

 

Tuurilla vai taidolla?

Joskus alku on niin vauhdikas, että yrittäjä saattaa erehtyä ajattelemaan, että ihmisten johtaminen on helppoa. Jokainen meistä tietää tarinan, jossa yrityksen alkutaipaleella hommia tehdään pienellä porukalla ja kaikki vaan jollain tavalla ymmärtää, mistä on kyse ja mitä ollaan tekemässä. Imu on kovaa, tekeminen hauskaa ja yritys menestyy. Kun tämän ydinporukan rahkeet ei enää riitä, vaan henkilöstön määrä kasvaa lisää tai tiimin alkuhuuma hälvenee, tulee väistämättä eteen se hetki kun yrittäjän täytyy alkaa tietoisesti johtamaan yritystä ja sen kulttuuria.

Johtamiseen ei läheskään aina ole riittäviä resursseja. Yrittäjä on asiantuntija ja ekspertti alalla, jolle yritys on perustettu. Koulutusta, kokemusta tai edes varsinaista motivaatiota ihmisten johtamiseen ei aina ole. Lisäksi arki yrityksen pyörittämisen kanssa on niin intensiivistä, että johtamiselle ei pystytä resursoimaan riittävästi aikaa ja energiaa.

Näistä lähtökohdista monet yrittäjät päätyvät selviytymään johtamisen kanssa. Vastuusta voi muodostua energiasyöppö, koska työkaluja tai osaamista ei ole eikä niitä hoksata kaiken härdellin keskellä hankkia. Usein käy niin, että asiat pääsevät eskaloitumaan, kun orastaviin ongelmiin ei olla haluttu tai osattu puuttua. Ehkä ne häviävät itsekseen, jos katson toisaalle. Yrittäjän mielen saattaa täyttää turhautuminen työntekijöiden osaamattomuuteen, laiskuuteen tai aloitekyvyttömyyteen, eikä huomata että itse asiassa ongelma niiden taustalla on motivoinnin puute tai osaamattomuus tunnistaa tiimiläisten vahvuuksia. 

Ihmisten johtamista tehdään tasolla, joka juuri ja juuri riittää. Kunnes se ei enää riitäkään.

 

Sinunkin yrityksesi tarvitsee johtajuutta

Kuten aiemmin todettu, yrittäjä on yrityksen kulttuurin ja johtamisen kasvot. Hyvä johtaminen ja työntekijäkokemus ovat nyt ja tulevaisuudessa kovimpia kilpailutekijöitä työntekijämarkkinoilla. Niitä osataan vaatia ja jos ne eivät ole riittävällä tasolla, kytkin nousee koko ajan herkemmin. Hyvät kokemukset kerrotaan eteenpäin ja ne vahvistavat myönteisiä mielikuvia niin asiakkaiden kuin potentiaalisten uusien työntekijöiden mielissä. Puhumattakaan siitä, että johtamisella vaikutetaan olennaisesti työhyvinvointiin kokonaisuutena ja työt yksinkertaisesti sujuvat paremmin hyvässä ilmapiirissä. Työntekijöiden potentiaali, innostus ja omistautuneisuus ovat aivan eri tasolla työpaikassa, jossa he kokevat tulevansa johdetuksi hyvin.

Olisiko tässä tarpeeksi syitä pysähtyä oman johtajuutesi ääreen?

 

Muutama muistettava sinulle, yrittäjä. 

Älä jää yksin johtamisen ja lisääntyvien vastuiden kanssa. Ymmärrys johtamista kohtaan kasvaa vain ja ainoastaan aiheeseen syventymällä: keskustelemalla, oppimalla, lukemalla ja reflektoimalla. Viimeistään nyt sinun on kiinnostuttava siitä, miten valtava vaikutus johtamisella on yrityksen menestykseen.

On ihan ok sanoa ääneen itsellesi, että johtaminen ei ole se innostavin tehtävä. Yrittäjille tämä on ihan tavallista ja sen myöntäminen voi jo itsessään keventää tunnelmaa. Kun lähtökohdat ovat selkeitä ja yrittäjä itsekin hoksaa, mistä mahdollinen johtamisen tahmeus johtuu, on helpompi alkaa tekemään muutosta.

Jokaisella johtamisteolla, oli se tietoinen tai tiedostamaton, rakennetaan yrityksesi kulttuuria. Toivottavaa olisi, että teot olisivat tietoisia eikä yrityksen kulttuuri rakentuisi vain vahingossa. On tärkeää tunnistaa teot ja ajattelumallit, jotka luovat sinun näköistä kulttuuria ja toimivat pohjana menestyvälle yritystoiminnalle.

Tutustu omiin vahvuuksiisi ja rakenna oma tapasi johtaa niiden varaan. Me jokainen olemme yksilöitä ja rakentamalla itsesi näköistä johtajuutta, se tuntuu luontevammalta ja palkitsevammalta. On tiettyjä fundamentteja, joita hyvään johtajuuteen liitetään, mutta niiden toteuttamisessa saa käyttää omaa persoonaa.

 

Me haluamme auttaa.

Olemme yhdessä Terhi Kontulan Polku Coaching, kanssa luoneet valmennuskokonaisuuden vain ja ainoastaan yrittäjien tarpeisiin. Valmennus on pienryhmämuotoinen, jossa vertaistuella on merkittävä rooli. Me valmentajina autamme sinua rakentamaan oman näköistä johtajuutta vahvuuksiesi varaan ja tuemme johtamistekojen käytäntöön viemisessä. Saat rohkeutta olla oma itsesi ja huomaat, että ihmisten johtaminenkin voi olla palkitsevaa. Tule mukaan webinaariin ja lue lisää!

cross