Wend.
Wend: [wɛnd] go in a specified direction, typically slowly or by an indirect route.

Muutos on aina uuden alku.

Johtamisen ja tiimityön kehittäminen vaatii uudenlaista ajattelua, tekemistä ja priorisointia. Wend auttaa sinua, työntekijöitäsi ja yritystäsi asettamaan muutokselle tavoitteet, löytämään askeleet kohti haluttua ja innostumaan uuden oppimisesta.   
Tiina Riippi

Ihmisläheistä ja ratkaisukeskeistä yritysvalmennusta.

Olen Tiina Riippi, ratkaisukeskeinen ja systeeminen valmentaja. Työskentelen ihmisten kokoisten yritysten ja inhimillistä johtamistyötä tekevien kanssa. Tehtäväni on kasvattaa johtamistyön vaikuttavuutta ja esihenkilöiden rohkeutta johtaa. Tiimitasolla olen apuna yhteistyön kehittämisessä ja yhteisen suunnan kirkastamisessa.

Autan ihmisiä yrityksen sisällä. Voit olla...

Johtaja tai esihenkilö

Huipulla on yksinäistä. Johtajan tehtävässä on ensiarvoisen tärkeää peilata ja reflektoida omaa tekemistä neutraalin tahon kanssa. Haetaan yhdessä suunta johtajuudellesi tai sen muutokselle. Haastan sinut kehittymään.

Yritys

Haluatte olla tänään piirun verran parempia kuin eilen. Kehitys varmistetaan yksilöihin ja tiimeihin fokusoimalla. Yhteistyön joustavuus ja toiminnan tavoitteellisuus on suorassa yhteydessä liiketoiminnan menestykseen. 

Tiimi tai työyhteisö

Haluatte vahvistaa jo olemassa olevaa hyvää tai tarvitsette tukea yhteisen sävelen löytämiseen. Suunnataan yhdessä kohti selkeää tavoitetta ja opitaan matkan varrella toisiltamme. Vahvistetaan vuorovaikutusta tiimissä.

En usko ihmeisiin. Uskon ihmisiin.

Menestyvän liiketoiminnan takaa löytyy ihmiset, jotka kulkevat tietoisesti samaan suuntaan. Kukin yksilöllistä polkuaan. 

Jotta yksilöt ja tiimit saadaan tekemään oikeita asioita ja suuntaamaan energiansa haluttuun suuntaan, tarvitaan aktiivista, välittävää ja rohkeaa johtamista. 

Tehokkain tapa parantaa johtamisen vaikuttavuutta on tukea johtamistyötä tekeviä ja varmistaa etteivät he jää yksin johtamisen kehittämisen kanssa. 

Valmentajana autan kirkastamaan suunnan ja sopivan kokoiset askeleet kohti tavoitetilaa. Kuuntelen, haastan lempeästi, tuon uusia näkökulmia ja tarvittaessa potkin persuksille, jotta päästään eteenpäin.

Näin Wend auttaa sinua ja yritystäsi.

Kaikki lähtee ihmisistä ja heidän kohtaamisesta. Vahvistetaan yksilötasolla johtamistaitoja ja itsetuntemusta sekä tiimitasolla yhteistyötä. Tämä näkyy samantien tuloksellisuudessa, lupaan sen. 

Valmentajana en neuvo tai anna valmiita ratkaisuja, se olisi lyhytkantoista. Autan ajattelemaan paremmin, löytämään rohkeutta johtamiseen ja näkemään ongelmien sijaan mahdollisuuksia.

Miksi tarvitsemme valmennusta?

Muutos vaatii aina uudenlaista ajattelua ja tekemistä. 

Meillä ihmisillä on taipumus toistaa itseämme ja ajattelumallejamme. 

Kiireisessä arjessa on vaikeaa omin päin pysähtyä reflektoimaan ja haastamaan omaa ajattelua.

Käytäntöön vieminen vaatii rohkeutta.

Toimiiko valmennus oikeasti?

Kyllä toimii. Kun oikea valmentaja löytyy ja valmennettava sitoutuu prosessiin.

Valmennus, joka perustuu oivalluttamiseen, yksilöllisyyteen ja luottamukseen, on todettu lukuisin tieteellisin tutkimuksin vaikuttavan positiivisesti muun muassa seuraaviin:

Muutoskyvykkyys
Itsetuntemus
Oman työn johtaminen
Motivaatio
Tavoitteellisuus
Työn merkityksellisyys
Työssä jaksaminen

Lisäksi johtamistyötä tekevillä johtamisen vaikuttavuus ja rohkeus johtaa kasvavat merkittävästi. Esihenkilön / johtajan oma työhyvinvointi kasvaa ja johdettava tiimi pääsee nauttimaan laadukkaammasta johtamisesta.

Varaa ilmainen sparraus

Varaa henkilökohtainen 30 min sparraus kanssani. Kuvaile tilannettasi ja mihin suuntaan haluaisit mennä. Kerron, miten valmentajana voisin sinua auttaa. Lupaan, että jo tällä lyhyellä tapaamisella saat näkymää eteenpäin.

Sparraus on täysin luottamuksellinen ja maksuton, eikä sido sinua mihinkään.

Lue lisää
cross